Att hyra stuga:

25% betalas snarast efter bokningstillfället, resterande summa senast en månad förre ankomst. Sängkläder skall användas. Sovsäck ersätter inte sängkläder och får således inte användas. Sängkläder kan hyras för 150 kr per person och vecka. Meddelande om att sängkläder önskas hyra skall ske senast en vecka före ankomst. Vi tar ut en deposition av 700sek/70 Euro för stuga (inventarier och för att säkerställa ordentlig slutstädning). Slutstädning skall vara noggrant genomförd, om inte återlämnas ej stugdepositionen. Slutstädning kan beställas senast en vecka före ankomst. Kostnad för slutstädning är 700 sek/70 Euro.Att hyra båt

Personen som hyr båten är ersättningsskyldig för alla skador som uppstår under hyresperioden. Före det att båten används skall en deposition på 2500 sek/250 Euro betalas. skador som uppstår täcks först och främst an depositionen. Skulle skador uppstå som bedöms kosta mer än depositionen, kommer Karlskrona Marin AB att kalkylera reparationskostnaden. Detta belopp skall betalas före avfärd. Kostnad för skador: 800 sek/800 Euro för mindre skada på propeller (propellern bedöms kunna repareras och balanseras av verkstad). 2500 sek/250 Euro om spricka finns på propellern om propellerblad är böjd eller metall är avslagen på propellern eller annan del av motorn. Samma belopp för trasigt GPS eller ekolod. all personer skall använda flytväst ombord. Maximalt tre personer får använda båten samtidigt. Båten lämnas ut med full tank och skall återlämnas med full tank. Båten skall vid återlämnande vara väl städad och komplett avseende uthämtade tillbehör. Personer som använder båten får inte vara påverkad av alkohol. Kontrakt som reglerar dessa detaljer mm upprättas före det att båten får användas. Kontrakt skall vara noga genomläst, förstått och undertecknad av hyrestagaren.

Kajak: Personen som hyr båten är ersättningsskyldig för alla skador som uppstår under hyresperioden. Flytväst skall användas vid kajakfiske.Gudining

Guidning sker normalt från en av PikeStrikes guidebåtar. Två timmar är minimum. Vid bokning av sex timmar eller mer ingår lättare lunch och fika. all bokning sker via Pike Strike på +46 705 920868 eller via mail (via kontaktsidan). Vid guidning skall samtliga ombord bära solglasögon/skyddsglasögon eller motsvarande för att undvika ögonskador. Sportfiskeutrustning och flytväst/flytoverall ingår vid guidning från guidebåt.Kontakta oss

Kontakta oss via "kontakta oss" eller via telefon för mer information och uthyrning.